Библиотека оформителя книги

Е. И. Супонева

Российская империя, СССР

Е. И. Супонева — технический редактор. Аспирант НИИ книговедения.

Публикации на сайте